Utförda Installationsuppdrag

Assa Abloy Phoniro


Digitaliseringen inom vård och omsorg går framåt med stormsteg, att installera digitala "smarta" lås på kundernas dörrar blir allt vanligare.
Lösningen spar tid och minskar riskerna för personalen samtidigt som det skapar trygghet för kunderna.

Att kommunens egen personal ska hinna installera samtliga lås vid införande eller vid byte av leverantör är inte helt lätt, vi har därför kunnat erbjuda installation, utbyte eller uppdatering av låsen hemma hos kunden.
Ett jobb som ställer stora krav på social kompetens, flexibilitet och effektivitet.

Även portarna i flerbostadshus behöver förses med digitala lås. Här ställs helt andra krav, sammarbete med fastighetsägare och andra installatörer, mycket goda kunskaper om passersystem, dörrautomatiker och porttelefoner

Sedan 2019 har vi :

Besökt över 15.000 hemtjänst kunder
Hjälpt över 25 kommuner

Installerat 5000 portlås

Partners


Ensam är stark men tillsammans är vi starkare.
Vårt land är ganska långt och det är lite svårt att vara i båda ändarna samtidigt och då kommer trogna samarbetspartners väl till pass

 Jan  Låsverket  ( Stockholm )
"Karlis" Krats Lås ( Stockholm )
Jens "Norrland" Rönnlund (Umeå)

Övrigt installationssupport


Säkerhetsbranschen lider som så många andra av brist på personal. Sedan 2016 har vi stöttat många aktörer med hjälp när slutdatum för projekten närmat sig lite för fort eller tiden eller kompetensen helt enkelt inte räcker till.

Givetevis hjälper vi våra egna slutkunder också både med projektering av säkerhetsanläggningar, installation av lås, passersystem, grindar och vägbommar