Utförda utbildningsuppdrag

Assa Abloy Phoniro


Sedan 2008 har vi i tillsammans med Phoniro utbildat både låssmeder och hemtjänstpersonal i installation av smarta lås inom vård och omsorg.

Systemet bygger på en smart lösning där dörrens vred byts ut mot ett smart lås som personalen kan låsa och låsa upp med moboilen.

Certego Academy


2012 startade säkerhetsföretaget certego ett initiativ där man rekryterar lärlingar utanför säkerhetsbranchen, personer helt utan förkunskaper om säkerhetsbranchen.
I kombination med ett antal veckors yrkespraktik på den blivande arbetsplatsen har vi fått möjlighet att tillsammans med Certegos egna resurser och ett antal leverantörer få utbilda dessa lärlingar till säkerhetstekniker inom lås, larm och passagesystem

Safetron


Ett nystartat projekt under 2024 där vi tillsamans erbjuder Safetrons kunder ( och blivande kunder ) en genomgång av Safetrons produktsortiment.
Under utbildningen får man möjlighet att testa på alla funktioner som produkterna erbjuder.


SLR Yrkestrainee


SLR Yrkestrainee är ytterligare ett konsept för att få in nytt blod i branchen.
Lärlingar med helt annan bakgrund får möjlighet att på ett effektivt sätt skolas in i säkerhetsbranchen